×
TUR
KAYÜ Anasayfa
YAZI İŞLERİ BİRİMİ
GENEL BİLGİLER

    Yazı İşleri Hizmetleri Daire Başkanlığımız yazı işleri birimi her türlü yazışma trafiğinin aksatılmadan yürütülmesi bilinciyle, gelen evrakların tasnifi, EBYS sisteminde kayıt altına alınması, incelenmesi, gerekli birimlere dağıtılması neticesinde, aynı evrakların tekrar cevabı nitelikte giden evrak olarak da takip edilmesinden sorumludur.

    Daire Başkanlığımızın tüm yazışma trafiğinin koordinasyonu yazı işleri birimimiz tarafından sağlanmakta olup, kamusal hizmet gerekleri ile amaçları doğrultusunda, öğrencilerimizin, kamu görevlilerinin ve kamunun hizmetinde olduğunun bilinç ve anlayışı ile görev yapılmaktadır.