×
TUR
KAYÜ Anasayfa
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ
GENEL BİLGİLER

Amaç

    Psikolojik Danışmanlık Birimi, Kayseri Üniversitesi öğrencilerine psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri veren, kişilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine yardımcı olmayı amaçlayan bir birimdir. Öğrencilerin, üniversite ve yurt yaşamına uyumlarını kolaylaştırmak ve yaşanabilecek sorunlarla baş etme konusunda gerekli becerileri de kazandırmaktadır.


Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    • Yeni gelen öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtım çalışmaları yapmak ve öğrencinin çevreye ve üniversiteye oryantasyonunu sağlamak,

    • Öğrencilerin yaşadıkları problemlerin belirlenmesi, çözüm yolları geliştirilmesi ve uygulanması için ilgili kurumlarla iş birliği yapmak,

    • Bölüm ya da program değişikliği yapmak isteyen öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak,

    • Öğrencilere gelecekte sahip olabilecekleri mesleklere ilişkin bilgiler vermek ve onları çevredeki iş imkânlarından haberdar etmek,

    • Öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma yapmak.

    • Öğrencilerin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak,

    • Birime yönlendirilen öğrenciler ilgili olarak gerekli psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yerine getirmek,

    • Birimde gerçekleştirilen psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları sonunda gerekli görülen durumlarda öğrencinin ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesini sağlamak,

    • Öğrencilerin bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla üniversite bünyesindeki ve çevresindeki gelişim imkânlarından haberdar olmalarını sağlamak ve bu konuda çeşitli toplantı, seminer, vb. organizasyonlar düzenlemek.


İlkeler

    Danışmanlık hizmetlerinde süreç; gizlilik, güven, gönüllülük, eşit ilişki ve kabul ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir.


Görüşme Randevusu

    Danışmanlık hizmetleri randevu sistemiyle verilmekte ve iletişim bilgilerinden bizleri aramanız yeterli olacaktır. Danışmanlık hizmetleri tamamen ücretsizdir.


İletişim

    Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

    Kapalı Spor Salonu Z-11 Nolu Oda

    Dahili: 10855

    E-posta: sksd@kayseri.edu.tr