×
TUR
KAYÜ Anasayfa
KÜLTÜR VE SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR HİZMETLERİ

  Kültür şube müdürlüğü olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, öğrencilerin kültürel ve sosyal etkinliklerin organize edilmesi ve öğrencilerin aktif katılımlarıyla kişisel yeteneklerini mesleki bir ortamda geliştirmelerine hizmet etmektedir. Öğrenciler tarafından kurulan kulüpler kendi alanında başarılı sanatçı ve uzmanlar tarafından gerektiğinde yönlendirilmekte ve desteklenmektedir.

Yetki, Görev ve Sorumluluk:

  • Üniversitemiz öğrencilerine kongre, sempozyum, panel, konferans, seminer, toplantı vb. bilimsel faaliyetler ile konser, sergi, tiyatro, film, açılış törenleri, bahar şenliği gibi sosyal faaliyetleri kendisine bağlı hizmet birimleri aracılığı ile yürütmek, koordine ve kontrol etmek.
  • Resmi törenler, özel gün ve haftalarla ilgili faaliyetler organize edilerek, etkinliklerin üniversite bünyesinde duyurulması sağlanmak,
  • Salon tahsisi, ulaşım aracı, malzeme, afiş, davetiye, program, plaket ve ihtiyaçları olabilecek her türlü malzemenin temini sağlamak, Bunlarla ilgili her türlü davet, tahsis, görevlendirme ve onay yazışmaları yürütmek,
  • Her türlü davetiye, ilan vs. duyuru işlemlerini yürütmek, Öğrenci faaliyetleri Komisyonu marifetiyle, Üniversitede faaliyet gösteren tüm öğrenci kulüp ve topluluklarının etkinliklerinin düzenlenmesi, koordine edilmesi, yazışma ve görevlendirilmelerin yapılması işlemlerini yürütmek.


    Öğrencilerin kültürel ve sosyal alanda da kendilerini geliştirmek ve motivasyonlarını artırmak amacını güden bu proje kapsamında Üniversite dışından birçok akademisyen, ünlü yazar-şair davet edilmiştir. Davet edilen misafirlerin ulaşım, konaklama ihtiyaçları konusunda destek sağlanarak yolluk - yevmiye giderlerinin üniversite tarafından karşılanması işlemleri gerçekleştirilmektedir. Resmi törenler, özel gün ve haftalarla ilgili faaliyetler organize edilerek, etkinliklerin üniversite bünyesinde duyurulması sağlanmaktadır.

    Kültür ve sanat alanında etkinlik gösteren Kulüplerinin hazırladığı ve sunduğu çalışmalarla öğrencilerin bilimin yanı sıra sanatı da farklı boyutlarda algılamalarına ve hayata geçirmelerine olanak tanımak; Mesleki alanda etkinlik gösteren kulüplerin organize ettiği ve konularında uzman ve lider kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı konferans, sempozyum, panel ve söyleşi aktiviteler ile öğrencilerin mesleki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.