×
TUR
KAYÜ Anasayfa
POLİTİKALAR
POLİTİKALAR

Kalite Politikası

    Daire başkanlığımız misyon, vizyon ve temel değerlere bağlı olarak öğrencilerimizin ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılayıp, hizmet kalitesini yükseltir ve başta öğrenciler olmak üzere tüm paydaşlarının memnuniyeti üzerine çalışmalar yapmak. Sorumluluk alanımıza giren her türlü hizmette, günümüz teknolojisini sağladığı her türlü cihazlar ve iletişim kaynaklarıyla kendisini geliştiren ve yenileyen bir daire olmak. Toplumsal katkı politikası ve yönetim politikalarıyla ilgili alanlardaki faaliyetlerin birbirleri ile uyumlu olmasını benimsemek.


Toplumsal Katkı Politikası

  • Öğrencilerin beslenme, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerinde sunduğu hizmet kalitesiyle yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda tanınırlığı artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.    
  • Paydaşlarla iş birliği içerisinde olarak kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak.
  • Her geçen gün öğrenci topluluklarının ve öğrenci gruplarının sayısını artırarak, gerçekleştirilecek sosyal, kültürel, sportif ve toplumsal duyarlılık faaliyetlerinin kalitesini ve sayısını artırmak.
  • Üniversitemiz öğrencilerine ve çalışanlarına yemekhanelerimizde temiz, kaliteli ve hijyenik şartlarda yemek hizmeti sunmak.


Yönetim Politikası

  • Stratejik planda belirlediği temel değerleri esas alan, mevzuat hükümleri ile uyumlu bir yönetim anlayışı ile çalışmalar yapar.
  • Yürütmüş olduğumuz faaliyetlerde kaynakların etkin, verimli, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız, açık ve anlaşılır yönetim anlayışı belirler.