×
TUR
KAYÜ Anasayfa
KÜLTÜR HİZMETLERİ
KÜLTÜR HİZMETLERİ

Kültür Hizmetleri:

    Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, öğrencilerin kültürel ve sosyal etkinliklerin organize edilmesi ve öğrencilerin aktif katılımlarıyla kişisel yeteneklerini mesleki bir ortamda geliştirmelerine hizmet etmektedir. Öğrenciler tarafından kurulan kulüpler kendi alanında başarılı sanatçı ve uzmanlar tarafından gerektiğinde yönlendirilmekte ve desteklenmektedir. Öğrencilerin kültürel ve sosyal alanda da kendilerini geliştirmek ve motivasyonlarını artırmak amacını güden bu proje kapsamında Üniversite dışından birçok akademisyen, ünlü yazar-şair davet edilmiştir. Davet edilen misafirlerin ulaşım, konaklama ihtiyaçları konusunda destek sağlanarak yolluk - yevmiye giderlerinin üniversite tarafından karşılanması işlemleri gerçekleştirilmektedir. Resmi törenler, özel gün ve haftalarla ilgili faaliyetler organize edilerek, etkinliklerin üniversite bünyesinde duyurulması sağlanmaktadır. Kültür ve sanat alanında etkinlik gösteren Kulüplerinin hazırladığı ve sunduğu çalışmalarla öğrencilerin bilimin yanı sıra sanatı da farklı boyutlarda algılamalarına ve hayata geçirmelerine olanak tanımak; Mesleki alanda etkinlik gösteren kulüplerin organize ettiği ve konularında uzman ve lider kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı konferans, sempozyum, panel ve söyleşi aktiviteler ile öğrencilerin mesleki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. 2019 yılı içerisinde 12 Konferans, 3 Kongre, 9 Panel, 5 Seminer, 3 Söyleşi, 2 Şiir Dinletisi, 3 tiyatro ve 2 Toplantı fakülte ve yüksekokullarımız konferans salonlarımızda gerçekleştirilmiştir. 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olmasından dolayı, üniversitemizde yapılan çok sayıda etkinlikle merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı en iyi şekilde anma ve bilim tarihine yaptığı katkıları yaptığımız faaliyetlerle öğrenci ve personelimize aktarılması sağlanmıştır.


Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı:

     Üniversitemiz öğrencilerinin ders saatleri dışında kalan zamanlarını kendi düşünsel faaliyetleriyle olan uğraşlarını gerçekleştirebilmeleri için, çeşitli faaliyetlerin yapılabilmesi bakımından kulüp veya topluluk oluşumu, ihtiyaç duyulan mekân, malzeme, araç ve gereç taleplerinin temin edilebilmesi, bilimsel sosyal ve teknik gezi faaliyetlerine katılımlarının sağlanması, öğrencilerin üniversitelerarası etkinliklere katılabilmeleri için gerekli maddi desteğin sağlanması, alanlarında ünlü bilim insanı, yazar, sanatçı ve eğitim uzmanlarının konferans ve seminerlere davet edilmesi esnasında ihtiyaç duyulan desteğin kurum imkânlarıyla karşılanması, öğrencilerimizin bilimsel, sosyal ve teknik gezi faaliyetleri, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarına destek sağlamak amacıyla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı olarak çalışan bir birimdir. Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermek üzere üniversitemiz öğrencileri tarafından oluşturulmuş 7 platform çatısı altında kurulmuş olan toplam 16 kulüp ve topluluk bulunmaktadır.